Elektrik akımının zıt uçlarının birbirine yaklaştırılmasıyla elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. En yaygın kullanılan elektrik kaynak yöntemi 1892 yılından beri kullanılan Slavianoff yöntemidir. (-) ucunun (+) ucuyla kaynak yapılacak noktada biraraya getirilmesi sonucunda hem birleşimi sağlamak için aradaki malzeme eritilir hem de bu malzeme aradaki boşluğu doldurmuş olur. Elektrikli kaynak makinaları fiyatları nın kullanımında elverişli cereyanın sağlanması için kaynak jeneratörleri, kaynak transformatörleri ve kaynak redrösörleri kullanmak gerekmektedir. Kaynak, aynı veya benzer yapıdaki bir veya daha fazla materyallerin ısının etkisiyle eritilerek birbirine kalıcı bir şekilde birleştirilmesi işlemidir. Kaynak yapımı, Tunç Çağ’a ve Avrupa ve Orta Doğu’da Demir Çağı’na kadar uzanmaktadır. O dönemlerde kaynak yapımında kullanılan yöntem ateşle yapılan kaynak yöntemiydi. Böylelikle çeşitli silah ve benzerleri, el aletleri ve bazı eşyalar yapılmaktaydı. Günümüzde akla gelen şekliyle kaynak yapımı ise 20. Yüzyılın başlarından itibaren ilk olarak yüksek yapılarda, daha sonraları gemi inşaatı ve köprülerde kullanılmıştır.

Elektirikli Kaynak Makinaları

Kaynaklı birleşimler çelik yapılarda, çelik tasarrufu, yapımının daha az zaman alması vb. gibi özelliklerinde dolayı oldukça yaygın kullanılmaktadır. Böylece çelik yapılarda önemli gelişmler meydana gelmiştir. Nokta kaynak veya hat halinde kaynak yapmak en sık kaynak yapma yöntemlerindendir ve metal tabaka parçaları için kullanılır. Nokta kaynak, parçaları 3 mm kalınlığa kadar birleştirme işlemidir. Nokta kaynak ölçüleri 3mm ile 12.5mm arasında değişir.

Nokta kaynak nasıl yapılır.

Düşük karbon çelik, nokta kaynak işlemi için en uygunudur. Daha yüksek karbon içeriği veya çelik alaşımları, kolay kırılabilir kaynaklamalar için kullanılır. Alüminyumlar, yüksek güç kullanarak kaynaştırılırlar. Kaynak yapımı için oldukça farklı enerji kaynakları kullanılmaktadır kaynakçı lar tarafından. Bunlardan bazıları gaz ateşi, elektrik akımı, lazer, sürtünme, ultrason vb.dir. Kaynaktaki temel elemanlar ısı ve basınç olmakla birlikte, kaynak yapmak için mutlaka dışarıdan sağlanan bir enerji gerekmektedir.

Kaynak nasıl yapılır

Kaynak, birçok farklı ortamda yapılabilir. Bunlardan bazıları; açık hava, su altı, dış alan vb. Mekan gözetilmeksizin, kaynak yapım işlemi oldukça tehlikeli olduğu için, önlemlerin alınması şarttır. Aksi taktirde yanmalara, elektrik şoklara, gözün hasar görmesine, kokudan zehirlenmeye ve ultraviyole ışınlarına normalden fazla maruz kalınmasına neden olabilir. Etrafa yayılan serpintilerden bir maske yardımıyla öncelikle gözleri ve yüzü korumak gerektiği için kaynak maskesi ile, etrafta alev alacabilecek maddelerin bulunmamasını da sağlamak gerekir. Artık günümüzde robot kaynak yapma aletlerinin de kullanılmasıyla güvenliğin daha çok sağlanabildiğini söyleyebiliriz. Bu robotlar daha çok endüstrilerde kullanılmaktadır. Diğer bir yandan da araştırmacılar, yeni kaynak yapma metotlarını geliştirirken, daha kaliteli kaynak yapma konusunda araştırmalar yapmaktadırlar.